Våra djur

Vår besättning

Gustav startade en egen besättning 2008 genom att köpa in sju kor och en tjur från Kullentorp. Tjuren som köptes in var pollad och har lagt grunden till våra pollade djur i besättningen. 2009 köptes det in en ko med kalv och 2 kvigor från Katslösa Blonde, några av de var pollade.
Detta blev grunden till vår besättning. Vi har sedan dess köpt in några djur till och seminerat med sperma från Danmark, Frankrike, Holland, England, Tyskland och Kanada för att få in nya linjer. 


2014 ställde vi ut våra första djur på MILA. 


Under betessäsongen går djuren på naturbete här nere på Österlen. Vi månar om att djuren mår bra.