NanneHill

Gustav köpte gården 2007 men hade då inga egna djur. Han startade med djur vintern 2008. I maj 2009 brann hela gården ner och vi valde då att bygga lösdriftstallet först för att sen kunna fokusera på bostadshuset. Stallet stod klart i januari 2010 och de fösta djuren kunde då flytta in.
Bostadshuset stod klart i oktober 2010 efter många turer med både försäkringsbolag och byggentreprenörer.
Vi som bor på gården är Gustav & Jessica.
Gustav är uppvuxen på en gård utanför Tomelilla (Kullentorp). Gustav arbetar just nu också som grävmaskinist vid fibergrävning.
Jessica är uppvuxen i ett villakvarter i Osby (norra Skåne) och arbetar heltid som grundskollärare.
Vi satsar en hel del på avel och ställer gärna ut djur på olika utställningar.

Blonde d'Aquitaine

Det är en köttras som kommer ifrån Aquitaine i södra Frankrike. Den bildades när stamboken från de tre raserna Garonnaise, Quercy och Blonde des Pyrennés slogs ihop för att möta kraven hos specialiserad köttproduktion år 1962.
Rasen har sedan spridits till många länder och via Danmark och England kom rasen till Sverige 1987.
Blonde kännetecknas som högresta djur med smala ben, lång kropp och svällande muskler, framförallt på bakkroppen. Detta gäller även hondjuren, som också de ger fina slaktkroppar med bra klassning. Djurens färg varierar från helt vit till mörkt beige.
De flesta svenska Blondedjur är i nuläget hornade, men andelen pollade djur ökar.
Blonde d’ Aquitaine ger ett ganska magert, men ändå mört kött med ljus färg. Rasen har en mycket bra muskelfylld kropp vilket ger ett högt slaktutbyte. Renrasiga tjurar ger ofta ett slaktutbyte på ca. 65%. Blonderasens goda slaktkroppsegenskaper gör att den även passar bra som faderras i korsningsbesättningar, slaktutbytet blir då ungefär 3-5% mer. Blonde rasen ger oftast lätta kalvningar, på grund av den långa och smala kroppsbyggnaden.